Gospelveckan är en vecka med mycket sång, glädje och gemenskap. Var med och sjung gospel sex timmar om dagen måndag till lördag. Övningen och glädjen visas upp i en avslutningskonsert i Gullbrannagårdens konsertlokal Skeppet på lördag kväll.

Anmäl dig nu

Anmälan sker i förväg och görs på nätet eller via telefon eller mail. Vid anmälan ska du uppge namn, adress, mobil, mejladress och stämma

följ länken för att anmäla 

Körledarna och Kapellmästare

Även i år kommer Anki och Magnus Spångberg att vara körledare och kapellmästare. Magnus arbetar som kapellmästare åt Triple & Touch och Anki är producent för musikklasserna på Karl Johan Skola i Örebro. Båda hämtar inspiration i de afro-amerikanska församlingarna i USA genom regelbundna besök och har varit Musikanvsariga för Stockholm Gospel under 20 år och har mångårigt samarbete med Cyndee Peters.

Anna-Maria Toftgård är en inspirerande gospelkörledare, sångpedagog och sångerska med mångårig erfarenhet av att jobba med körer runt om i landet. Hon är nu verksam som producent i Equmeniarkyrkans Sångarförbund.

Även i år har vi nöjet att ha med professionella musikerna Jan och Per Nordbring samt Olle Junholm.

Gerald T Smith är gästsolist och också med några dagar under gospelveckan. Gerald är körledare för Washington Gospel Choir som är en renommerad kör i USA. Han har stor erfarenhet av att leda körer av alla dess slag. Han är en flitigt anlitad instruktör i Europa och USA och har med sin klassiska bakgrund en unik bredd som körledare.

×