Avbokning och avbeställningsskydd

  • Vid avbokning innan förskottsbetalning förfaller (10 dagar efter bokningsdagen) förekommer ingen avgift.
  • Vid avbokning mer än 10 dagar efter bokningsdagen behåller vi en avbokningsavgift justerat efter hur nära inpå ankomstdagen man avbokar. Avgiften uträknas efter följande procent av totala kostnaden:

Avbokning mer än 45 dagar innan ankomst                    = 20%

Avbokning mellan 44 och 12 dagar innan ankomst          = 50%

Avbokning 11-2 dagar innan ankomst                             = 75%

Avbokning 1-0 dagar innan ankomst                               = 100%

  • Ni kan skydda Er mot avbokningsavgiften genom att köpa ett avbeställningsskydd för 125 :-

Vid köp av avbeställningsskydd återbetalas alla avgifter, förutom avbeställningsskyddet på 125 :-,  vid avbokning om följande händer: 

–    Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.

  • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
  • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda så snart som möjligt.