ann-lis
St Nikolai Församling/konfirmander har fest och Ann-Lis serverar tårta och kaffe när alla kommer upp efter dopförättningen i havet. På kvällen är det Tacosbuffe för festklädda konfirmander.
En helg i april då gården är full av gäster.

fest

Södra Skogsägarna har konferens i Parksalen och mycket intressent ska diskuteras och informeras om.

södra

Översvämning i bäcken och vatten i parken, nästan ända upp till Glassboden. Det var verkligheten en dag i mitten av april men dagen därpå var det bara bäcken kvar av allt vatten och parken var som vanligt igen.
översvämningöversvämning-ej
blogg och bilder: Ewa Bylander

×