Tenhults Allianskyrka gästade oss med cirka 130 personer under helgen. Pingstkyrkan och Allianskyrkan hade en gemensam församlingshelg. Maten tillagades på Lägergården och enligt Mikael Fast som var helgansvarig var det mat under stora delar av dagen. Undertecknad funderar över om det inte sammanfaller med helgansvariges eget intresse?
(Alla bilder från helgen är från Tenhultsgänget)

Varbergs Pingstförsamling med cirka 130 personer hade en heldag på lördagen och Möcklamo Missionsförsamling kom med en buss och drack kaffe med lite gott till. Det var en helg med många gäster och mycket sol!


Jakob Olofsgård, pastor i Allianskyrkan i Tenhult

Fotograf till Tenhultsbilderna: Jonas Sjölund

Lars Andrén föreläste om solvärme under en dag i veckan som gick. Det var ett hundratal intresserade som lyssnade. Intresset för Solvärme ökar och Gullbrannagården har en egen anläggning på de nya servicehuset som det är studiebesök allt som oftast till.

SAU-gänget har haft planeringsdagar under tre dagar. En av kvällarna avslutades i badtunnan, det gav energi till nästa dags diskussioner.
×