pris
Foto: Hallandsposten , Jari Välitalo

prisutdelning

Halmstad kommuns årliga tillgänglighets- och bemötandepris delades ut på internationella handikappdagen, 3 december. I spetsen för delegationen som uppvaktade de ansvariga på Gullbrannagården stod kommunrådet Suzanne Åkerlund (FP), som också är ordförande i lokala handikapprådet och den som leder juryarbetet.

– Vi var helt eniga om att utse Gullbrannagården, konstaterade hon under prisceremonin.

Juryn motiverar sitt val med att Gullbrannagården med sitt personliga och inkluderande sätt engagera sig i tillgänglighets-, delaktighets- och bemötandefrågorna inom företaget.” Man värdesätter och behandlar samtliga medarbetare, deltagare och kunder med en grundinställning om likaberättigande och jämlikhet utifrån en naturlig känsla för vikten av öppenhet, servicemedvetenhet och ett gott personligt bemötande.” skriver juryn i sin motivering.

Vi är glada och tacksamma för priset och stolta över vår personal som gör ett fantastiskt jobb! Ewa och Magnus Bylander

Från Hallansposten 2014-12-14

Gullbrannagården får tillgänglighetspriset

När hjärtat finns med och formar hela verksamheten märks det. Därför går kommunens tillgänglighets- och bemötandepris till Gullbrannagården.

Det är framför allt synsättet att företaget välkomnar arbete och arbetsträning under jämlika förhållanden till personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Juryn prisar också det faktum att man arbetar tillsammans med övrig personal och tränas för att kunna få och bibehålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

– Vi visste att vi var nominerade och man hoppas ju alltid, men vi blev ändå förvånade. Det är jätteroligt att få uppskattningen. Vi brinner för att göra ett bra jobb och att finnas som en plats där vi har ett gott hjärta och ser de människor vi har omkring oss, sade Ewa Bylander som driver anläggningen tillsammans med sin man Magnus Bylander.

– För att bidra till att vara en bra arbetsplats för människor som har det lite svårare än andra, måste man ha hela arbetslaget med sig. Vi har bra och god personal som delar den inställningen, lade hon till.

I bedömning ingår också att det på Gullbrannagården finns en god tillgänglighet både utanför och inne i fastigheterna. För dem som vistas på anläggningen är det lätt att få hjälp och stöd och råd.

”Man värdesätter och behandlar samtliga medarbetare, deltagare och kunder med en grundinställning om likaberättigande och jämlikhet utifrån en naturlig känsla för vikten av öppenhet, servicemedvetenhet och ett gott personligt bemötande.” skriver juryn i sin motivering.

– Vi försöker alltid tänka, oavsett om det är en liten eller stor kund, att var och en ska bli bemött på ett bra sätt. I bland kan man vara lite trött, men jag och Magnus har arbetat ihop i många år och då tänker vi: ”Vem orkar i dag?”.

Magnus Bylander gillade motiveringen, eftersom den speglar hur de försöker arbeta i stort och i smått.

– Vi vill inkludera människor, möta olika kulturer och är öppna för människor. När det gäller tillgänglighet är det många som i första hand tänker på handikappramper och sådant. Men det är ett mycket vidare begrepp, till exempel handlar det om att få barn och unga att känna sig välkomna och trygga här.

×