susan-måla

Under tre dagar var det full aktivitet i Läsarstugan där Målarkursen höll till och i Bäckasalen där det skapades med ord. Golfarna, den årliga Gullbrannagolfen, höll till på Holms och Haverdals golfklubb.
Susan arbetar till vardags på kontoret på Gullbrannagården men under tre dagar har hon skapat med färg under Hasse Nylanders ledning.

målarkurs  HASSENYLANDERskrivarkurs

Birger Thuresson var ledare för ett stort gäng som gått skrivarkurs under tre eftermiddagar. Det är femte året Birger håller i skrivarkursen och efter utvärderingen som gav höga poäng, hoppas vi att Birger kommer åter till nästa år!

skrivarkurs-grupp

Bloggtext och foto: Ewa Bylander

×