Gullbrannagården har två vernissage och utställningar under sommaren.
Utställningarna är i Bäckasalen, i restaurangbyggnaden, och är öppen mellan kl.11.00-21.00, med viss reservation.
Varmt välkommen att besöka våra utställningar i sommar.

Vernissage med Vicki Möllgård och Britta Hermansson.

Midsommardagen kl. 14.00-18.00
Utställningen “Tillit”  pågår från den 26 juni – 16 juli

Tillit. Det värderar vi högre än trygghet. Tilliten bär och håller hur det än ser ut.
I tilliten finns en avsats som håller för livets tyngder. Den kan inte oron helt och fullt rå på.
Vår önskan är att du skall smaka på det ordet och dess innebörd för dig. Ibland är det nog så
att vi förväxlar tillit med trygghet.

Vi har valt att använda våra olika språk i den här utställningen.
Välkommen att betrakta, ta emot och stanna en stund inför konstverk och texter som kan överraska och öppna till dina egna upplevelser och beröringspunkter.

Målningarna är gjorda av Vicki Möllgård och texterna är hämtade från Britta Hermanssons senaste bok “Gud gömmer sig bakom en björk” som kommer ut i september.

 

Vernissage med Elisabeth Ragnarsson

Söndag 18 juli kl. 14.00-18.00
Utställningen pågår i Bäckasalen 18 juli – 8 augusti

Här och Nu

Så kallar jag denna utställning.
Målningarna går i lekfullhetens och glädjens tecken.
Medvetenhet om här och nu tror jag är en nyckel till glädje och harmoni.
Att stanna upp i vardagen ibland.
Att se och förstå att varje ny dag är en gåva, en dag som inte har existerat förut.
Att titta lite närmre och inse att allt är inte precis så som det var igår.
Att lyssna inåt och att vara tillgänglig för nya impulser och intryck.
Att våga ta sig an dagens utmaningar med tillförsikt och mod

Sommarveckor

×