Det händer mycket i Gullbranna! Detta rapportera SVT, Aftonbladet och Hallandsposten idag!

Okänt fornminne dök upp ur sanden

Söder om Halmstad, vid mynningen av Genevadsån, håller vattnet självt på att spolas fram ett gammalt skeppsvrak ur sanden.

Det är höstens stormar som fått åmynningen att flyttas. Detta har i sin tur gjort att sandlandskapet har flyttat sig, och upp ur sanden sticker nu tydliga rester av ett skeppsvrak, detta rapporterar Hallandsposten på sin hemsida.

Hans Bergfast, länsantikvarie på länsstyrelsen i Halland säger till tidningen att vraket inte är känt sedan tidigare och att det med all säkerhet är äldre än 1850, vilket innebär att det klassas som fornminne.

Nu gäller det att realtivt snabbt analysera vraket, för i och med att det nu avtäckts påskyndas också förfallet.
SVT 1 jan – 16

Skeppsvrak
×