Texten nedan är direkt hämtad från SVT’s hemsida. (Klicka här för att komma till artikeln)

Nu kommer de preliminära resultaten från undersökningen av det vrak som hittats i mynningen av Genevadsån i Gullbranna.Troligtvis härstammar skeppsvraket i Gullbranna från 1800-talet. Det konstaterar länsstyrelsen efter att det preliminära resultatet från undersökningen nu kommit.

– Vi bedömer i nuläget att fartyget troligast är byggt under 1800-talet. Det kan med andra ord inte uteslutas att det rör sig om något av de fartyg som uppges ha förlist eller strandat i området under perioden sent 1800-tal till och med tidigt 1900-tal, meddelar Staffan von Arbin, Bohusläns museum, på länsstyrelsens hemsida.

För att fartyget ska klassas som en fornlämning ska fartyget ha förlist före 1850. Men det är fortfarande oklart om skeppet förliste före eller efter 1850. Svaret på det hoppas länsstyrelsen få genom den dendrokronologiska analysen inom två till tre veckor.

Oklar framtid

Skeppet bedöms vara max 20 meter långt och utifrån storleken görs bedömningen att det rör sig om en jakt, slup eller galeas.

– Många av bordplankorna och vissa av spanten sitter lösa och kommer med tiden att lossna, och vattenströmmarna gör att lämningen undermineras och riskerar att ”kapsejsa”. Ett aktivt bevarande av lämningen på plats genom övertäckning eller motsvarande är sannolikt väldigt svårt att få till rent praktiskt, meddelar Staffan von Arbin, till Länsstyrelsen.

Hur vraket eventuellt kommer att tas om hand är ännu inte bestämt. En lösning som föreslås är en begränsad slutundersökning i form av friläggning och utförlig dokumentation.

Länsstyrelsen kommer inom kort att besluta hur vraket ska hanteras.

Skeppsvraket
×