Reggio Emilia Institutet har kurs under några dagar på gården. 77 personer från Malmö till Stockholm inspireras av intressanta föredragshållare. Per Alnervik är en av kursledarna, och mycket riktigt, han har varit gårdsgängsledare på gården under många somrar, (men då var håret betydligt mörkare, observerar undertecknad.)

”Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen.”

http://www.reggioemilia.se/


Några glada kursdeltagare från Stockholmstrakten njuter av kaffe i solskenet.

Kattegattgymnasiet, närmare bestämt fordonsprogrammet, hade en inspirationsdag på gården under måndagen. Glada grabbar fick testa olika uppgifter, både med och utan vatten inblandat.  Sturegymnasiet tog cykel från Halmstad och ett 90 – tal elever och lärare gästade gården under måndag-tisdag.
Nu är Gräshagskolan från Jönköping på ingång och likaså gruppbostaden Doktorn. Undertecknad kommer att befinna sig på varmare ort under en vecka men på gården avstannar inte verksamheten. SKTF har konferens likaså närpolisenheten från Halmstad. En stor grupp från Kulturskolan i Kungsbacka kommer på torsdag och ytterligare gäster anländer fredag och lördag.

Kort rapport om helgen som var, 19-22 augusti.
Bygget, Frälsningsarmen i Halmstad hade sin stora sommarkonferens under några dagar. Anmälda var 320 personer och på kvällarna kom flera hundra ytterligare gäster. Många glada ansikte mötte oss under söndag eftermiddag när gästerna lämnade gården.  http://www.bygget.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53
Under lördagen hade Laholms församlingsgemenskap en gemenskapsdag på gården och dagen avslutades med dop i havet av fyra tjejer som beslutat sig för att döpas.

Bloggen uppdaterad av : Ewa Bylander

×