Historia

Gullbrannagården ägs av Svenska Alliansmissionen, SAM och Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU. Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 500 medlemmar i 162 svenska församlingar. Ett kristet frikyrkosamfund med rötter i 1800-talets stora väckelserörelse. Utöver verksamheten i Sverige arbetar SAM i ett 20-tal länder runt om i världen.

En lägergård vid västkusten var en önskedröm.

Så resonerade man i SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, efter att ha haft läger i Simlångsdalen och Gullbranna flera somrar. Första lägret hölls i Gullbranna 1957 på Baptisternas gård (nuvarande Lägergården).
Karl-Erik Andersson, som var förbundssekreterare i SAU, tog upp frågan sommaren 1959 om en lägergård vid kusten och det beslutades att annonsera i Hallandsposten. Många svar kom in och Ture Karlsson gjorde förberedelser till SAU-ledningen skulle komma och titta.

Den 16 juli 1960 besökte SAU-representanter olika platser och fastnade för skomakartorpet i Gullbranna, 1 mil söder om Halmstad.

Samma sommar undertecknades köpekontraktet med Dagmar och Martin Strömberg. Köpesumman var 35 000 kr inklusive inventarier. Byggnaderna utgjordes av boningshus, ladugård och hönshus. Tomtens storlek var 3000 kvadratmeter. Enligt protokoll av den 28 december samma år, beslutades om inköp av 4 500 kvm mark av godsägare Carl Larsson, Lilla Böslid.

I april 1961 inköptes fyra sommarstugor från Sandhults såg i Skårtorp, Kalmar län. Mycket av arbetet gjordes på frivillig väg och första sommaren tjänstgjorde Gunnar Hugosson från Lidhultskretsen en månad.

Invigning
Invigning av Gullbranna Sommarby hölls den 10 juni 1961 och invigningstalet hölls av Karl-Erik Andersson. Första lägersommaren 1961, hölls sex läger på gården. Omslutningen 1961 för servering och kiosk var 6 562 kronor med en behållning av 1 131 kr.

Planeringens år
Under 1961-66 bedrevs läger av olika slag, stugor hyrdes ut, servering och kioskförsäljning fortsatte, men ”stugan var för trång”. Ett större område behövdes. Tanken var att bygga mot väster men den nya dragningen av E6 satte stopp för de planerna. Blickarna riktades österut. ”Genom förhandlingar med godsägare Carl Larsson fick vi köpa betesmarken och en del av skogsområdet, sammanlagt 51 000 kvm” skriver Erik Lindberg i jubileumsskriften från 1985.

Invigning av en huvudbyggnad och logement ägde rum den 2 juli 1967. Huvudbyggnaden med storkök, matsal för ett 80-tal personer och cafeteria för ett 70-tal samt ett logement med 96 gäster kunde gården ta emot en stor tillströmning av gäster. Aktiviteter under sommaren 1967 var bland annat konferens, juniorläger, sommarbibelskola och två pensionärsläger.

Statsministerbesök
Ett förnämligt besök fick gården sommaren 1967. Dåvarande statsminister Tage Erlander tillsammans med sin fru Aina inbjöds till elvakaffe på gården. Statsministern uttalade sin uppskattning av det ungdomsarbete och den u-landshjälp som bedrevs av SAM/SAU. Han fick ett gott intryck av Gullbrannagården och lovade informera socialminister Sven Aspling om verksamheten. – Det kan ha en viss betydelse, när ni vid något annat tillfälle söker statliga medel, tillade han.
Detta uppslag tog kommittén fasta på och sände en ansökan till Friluftsfonden om anslag. När generaldirektören från Naturvårdsverket ringde om mer upplysningar, framhöll han betydelsen av statsministerns positiva uttalande.

Snart meddelade västkustradion: Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund har beviljats anslag från friluftsfonden på 100.000 kronor. Då var Erlanders elvakaffe betalt skriver Erik Lindberg i Jubileumsskriften.

Fortsatt byggnation
Under hösten 1967 och våren 1968 fortsatte byggnationen. Kiosk, receptionsbyggnad och toalettanläggning samt tvätt och bastu, allt under ett tak. Därefter ett radhus med sex lägenheter, minigolfbana, lekplats och camping med eluttag för husvagnar.

Gullbranna kommitténs målsättning var att inte belasta SAU:s centrala kassa. Istället gjordes olika insamlingsprojekt. Ragnar Johansson, John Westlin, Christina Josefsson och Eric Lindberg var ansvariga att sätta projekten i verket. Lotterier, försäljning av Gullbrannapennor, Gullbrannatian, antikvitetsauktioner, ”timlistor” för insamling av arbetstimmar samlades in samt en insamlingsresa med C.G Hjelm och Eric Lindberg gav ett gott resultat.

”Visst var det kärvt i portgången men ansträngningarna gav frukt, och efterhand fick Gullbranna ett grundmurat gott anseende” Det skriver Eric Lindberg vidare i jubileumsskriften.

Kyrkbygge
Efter ett flertal år med möte i en tältkyrka, kallt och blåsigt, fattade Gullbrannakommittén beslut att en kyrka skulle byggas. Det var den 14 augusti 1971 och midsommardagen 1972 stod kyrkan klar för invigning. Nu fanns det äntligen en kyrka som kunde användas året runt med tanke på det ständigt växande ungdomsarbetet. Från 60-talets slut hade det börjat byggas hus på området söder om gården, Gullbranna Villasamhälle.

Samma år uppfördes tio västkuststugor av AB Wimo. Tanken var att de skulle användas under semestern till anställda vid företaget och resterande tid på året stå till gårdens förfogande. De köptes efter några år av Gullbrannagården. År 1973 uppfördes mysstugan och 1976 ett servicehus till campingen.

Förändrad fritidsbild – förändrad Gullbrannagård
Längre semestrar och större ekonomiska möjligheter skapade nya utmaningar och arbetsområde för turism. Planen på en öppnare verksamhet fanns redan på 60-talet men runt 1975 kom det till stånd en markant programomläggning. Alla arrangemang under semestertid blev nu vara öppna arrangemang. Samlingar som mötte alla åldrar men med mycket fokus på barnen började ta form. Nu kom gårdsgängen!
Gårdsgängen började
En grupp människor som under en vecka ansvarade för programmet blev en nyckel till verksamheten. Där fanns de som hade barnsamlingar, sång och musik och var allmänt trevliga och tillmötesgående och hade tid att bry sig om och ta hand om gästerna.

Grundsynen och målet för verksamheten: För hela människan – både till ande, själ och kropp

Trestjärnig camping
1981-1983 byggdes sex campingstugor och i september 1983 anslöts campingen till SCR och kom med i campingboken. Nu infördes internationella ordningsregler och campingkort tillhandahölls av SCR.

Här nedan följer lite årtal från de senaste drygt 25 åren på vad som har byggts och renoverats på Gullbrannagården

 • 1990-91 servicehus till campingen
 • 1992 byggdes reception och butik
 • 1994 tillbyggnad av entré till kyrkan Nattcafé på strandenoch Ankaret, Gullbranna Frikyrkoförsamlings lokaler.
 • 1995 invigdes den nya huvudbyggnaden
 • 1999 invigdes Skeppet
 • 2002 Bojen byggdes
 • 2006 Servicehuset på Solängen i tre delar med solpaneler för uppvärmning.
 • 2004-2011 renovering av alla västkuststugor med nya kök, nya toaletter och duschar samt byte av fönster och dörrar mm.
 • 2011 Helrenovering av 6 lägenheter till helt nya fräscha med dusch och toalett
 • 2013-2017 Tillbyggnad med dusch och toalett till campingstugorna och renovering av befintliga campingstugor.
 • April 2013 Start av bygget med Bryggan, en ny konsert-och samlingslokal på 600 kvm och invigdes i februari 2014.
 • Vintern 2017-18 och våren 2018 helrenoverades alla rummen på Lägergården samt korridor, toaletter och dagrum.
 • Vintern 2018 och våren 2019. Kök, kammaren och förråd helrenoveras på Lägergården.

Lite ytterligare för dig som vill veta mera

Gullbrannakommitten
Den första Gullbranna kommittén bestod av Ragnar Johansson, ordförande, Karl-Erik Andersson, John Westlin, sekreterare, Ture Karlsson, Sven Dymell, Lennart Jonsson och Arne Lann. 1963 kom Eric Lindberg med i kommittén när Karl-Erik Andersson drog sig tillbaka. Kommittén utökades senare med Anna-Lisa Ekblad, Gullvi Johannesson och Christina Josefsson.

1972 efterträddes Ragnar Johansson av Göte Westroth som ordförande. Han efterträddes 1977 av Stig-Arne Tengmer som hade tillhört kommittén sen 1974. Öivind Petersson tillträdde som ordförande 1981 och Anders Bengtsson 1986. Hösten 91 tillträdde Lars-Gunnar Jonsson som ordförande. Mer info kommer

Föreståndare/Platschefer
1966-1970 Tore Augustson
1970-1975 Bo Börjesson
1975-1979 Wimar och Anita Grahn
1979-1986 Ingvar och Margareta Alnervik
1986 – idag Ewa och Magnus Bylander

2010 bildades Gullbrannagården AB och idag ägs Gullbrannagården av SAU och SAM.

×