Hängmattor, volleiboll, sol, kaffe, kaffe och åter kaffe. Det är lite av helgen och konventet med NA. Nästan 350 åt lunch idag och ett flertal fixade egen mat i stugan eller vid husvagnen. Det är helt fullbelagt med härliga underbara människor denna helgen. Tjusiga, eleganta damer, tatuerade häftiga MC-killar, ”vanliga” gubbar och många unga tjejer. Det är en häftig blandning av människor som har gemensamt ”viljan att bli drogfri”.

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett
allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det finns inga inträdes- eller medlemsavgifter. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.
För dig som är intresserad , läs vad det innebär. En fantastisk rörelse, NA och AA. Det räddar liv och förvandlar liv. Försök att få vara med på ett öppet möte om du känner någon. Jag lovar, du går inte därifrån opårverkad!
Hur det fungerar
Om du vill ha vad vi har att erbjuda och är villig att anstränga dig för att få det, så är du redo
att ta vissa steg. Det här är de principer som gjorde vårt tillfrisknande möjligt.
1 Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit ohanterliga.
2 Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka.
3 Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, som vi uppfattade honom.
4 Vi gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.
5 Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av våra fel.
6 Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
7 Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
8 Vi gjorde en förteckning över alla personer vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem
alla.
9 Vi gottgjorde dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle skada dem
eller andra.
10 Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
11 Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, som vi
uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om hans vilja med oss och styrkan att
utföra den.
12 När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi att föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i alla våra
angelägenheter.
Det här låter som ett jättearbete och vi kan inte göra alltihop på en gång. Vi blev inte
beroende på en dag så kom ihåg – tag det lugnt.
Det finns en sak som mer än något annat kan rasera vårt tillfrisknande och det är en attityd
av likgiltighet eller intolerans mot andliga principer. Tre av dessa som är oumbärliga är ärlighet, öppet sinnelag och villighet. Med dessa är vi en bra bit på vår väg.
×