En vecka fylld med både unga och äldre gäster. Ett par hundra dagsresenärer med buss, nästan 200 elever och lärare på lägerskola från Casa Montessori i Göteborgstrakten, säljare , konferensgäster och SAU:s planeringsdagar. Bilden ovan visar SAUs härliga ledarstab på några intensiva planeringsdagar.( SAU Svenska Alliansmissionens Ungdom, en av ägarna till Gullbrannagården)

Torsdag eftermiddag var Halmstad Campinggrupp samlade. Anna-Lena och Stefan från Haverdals camping, Ronny Junhall från Hagöns camping och Ulla Eriksson som driver Vilshärads Camping tillsammans med sin man Jan och undertecknad från Gullbrannagården. En givande eftermiddag där vi summerade sommaren och planerade nya marknadsinsatser och gemensamma satsningar nästa sommar. Värdefullt med kolleger!

Lekplatsen fylldes när alla barn som kom på lägerskola!

De vedeldade badtunnorna ”eldades upp” för bad under torsdagkvällen. Nu är det snart fredag och då åker många gäster hem och vi väntar fem nya grupper som vi välkomnar på fredag kväll och lördag morgon.

bloggen uppdaterad av, samt foto: Ewa Bylander

×