Gäster under veckan har bland annat varit: Halmstad Rotaryklubbs styrelse, Företagarna i Trönninge- Eldsbergabygden på ett frukostmöte med skatteinformation, HEM (Halmstad energi och Miljö), Barn – och Ungdomsförvaltningen och en två dagars konferens för sjukhuspräster.

Förutom att ta hand om våra gäster , håller vi nu på att montera en nyhet till lekparken. En båt med mycket roliga attiraljer kommer det att bli!

Sommaren planeras för fullt, det är mycket som ska klaffa på en kort tid. Men nu har vi först Pingsthelg med husvagnsklubben Gemenskap och utbildning för sommarens personal.
×