Deltagande på mötet registrerar du på http://bit.ly/novembermote2019

Önskar du boka boende kontaktar du Gullbrannagården på info@gullbrannagarden.se eller telefon 035 241 21 00.

Faktura för deltagande och eventuellt boende, skickas till dig i mitten av oktober.

×