Solen och regn i en skön blandning har vi haft under veckan. När nätverksträffen för Maria, Fredrik, Anders och Christer var på gården,strålande solen.

Idag har två ton grus lagts på plats på infartens parkering. Nya buskar har planterats, träd har tagits bort och nya har planterats, vi tror det kommer att bli en bättre yta för sommarens anstormning av turister. Lennart har gjort ett gott jobb!

Bloggen uppdaterad av och foto: Ewa Bylander

×