Då var det dags! Oktober 1994 började rivningen av huvudbyggnaden med cafeteria och matsal, på Gullbrannagården. Några år tidigare upptäcktes det att golvet i diskrummet var mjukt, ja så mjukt så det behövdes läggas om. Byggnaden hade verkligen tjänat sitt syfte under många år, efter invigningen 1967, men nu behövdes det en större, och framförallt en byggnad, som kunde användas året runt.

Den gamla huvudbyggnaden

I februari 1967 var avstyckningen av marken och förvärvstillstånd klart för en ny huvudbyggnad. Byggnationen skulle starta den 2 maj och byggnadsfirman var på plats men då uppdagades det att byggnadsritningarna inte var godkända av Eldsberga byggnadsnämnd. Erik Lindberg och Sune Bäckrud fick i uppdrag att söka upp byggnadsnämndens ordförande. Ute på betesvallen fann de honom och ritningarna rullades ut, ”om ni bygger efter dessa ritningar kan jag ge er ett förhandslöfte och dra ärendet senare i byggnadsnämnden” blev svaret. Bygget startade och den 2 juli 1967 invigdes huvudbyggnaden.

Från jubileumsskriften Gullbrannagården 25 år 1960-1985.

Rivning och första spadtaget

Det var många som var med under rivningen. Med stor energi monterades huvudbyggnaden ner, del för del. Sune Toftgård med grävskopan, ett härligt gäng från Värnamo Alliansförsamling, nästan hela Gullbranna Frikyrkoförsamling och många, många fler.

Från SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, kom Lars-Gunnar Jonsson som var då SAU:s generalsekreterare. Han var med vid rivningen och när första spadtaget skulle tas höll han i spaden, tillsammans med Manfred Bylander, vars föräldrar var platschefer på Gullbrannagården.

Invigning

Den 1 maj 1995 var det invigning av den nya huvudbyggnaden. Funktionsdugliga lokaler som fortfarande känns fräscha med restaurang, storkök, konferenslokaler och personalutrymmen.

Hans Andersson, som då var distriktsföreståndare, höll i saxen när bandet skulle klippas och han höll också ett invigningstal och TACKADE alla som bidragit till den nya huvudbyggnaden. Men mer om detta i bloggen längre fram.

Vid pennan: Ewa Bylander

×