I sommar blir det stor jubileumfest den 4 juli. Gullbrannagården fyller 50 år!

Hela dagen kommer det att firas och vara fest. 50 meter tårta, minnenas eftermiddag, JubileumsGudstjänst på förmiddagen, brunnsmusik i Parken med Jönköpings Allianskyrkans blåsare och avslutningen på dagen blir det en stor Jubileumskonsert. Klart är att Ingemar Olsson, Mikael Järlestrand, BirGitta och Swante samt Lena Maria kommer men fler är på gång…. På förmiddagens gudstjänst kommer SAU:s barnkördeltagare att sjunga under ledning av Maria Säll och Maria Nilsson samt BirGitta och Swante.

Mer info kommer….men boka dagen, hela dagen! Härliga lägenhetstlängan. Byggd 1967, intakt än idag, retrostil och mycket uppskattat uthyrningsobjekt på sommaren.

Skomakartorpet som köptes in 1960, idag föreståndarbostaden. Vita huset.

Tage Erlander, dåvarande stadsminister, besökte Gullbrannagården på 60-talet.
Restaurangen byggdes 1967 och revs 1994 för att ge plats åt den nya huvudbyggnaden. Kvar finns dock Bäckasalen, ja namnet i alla fall.

×