Uppdatering av programmet sker kontinuerligt

Familjevecka

Kullaget för alla barn varje förmiddag måndag-fredag
Bibelstund varje förmiddag

Kvällsandakt i kyrkan kl 22.00 söndag-torsdag, nattvardsfirande onsdag kväll

Tonårsläger 7-12 augusti

Mer info om tonårslägret och anmälan via: www.ungtro.com

Gemenskapsvecka ”Vi över 60-läger”

12-18 augusti

×