Uppdatering av programmet sker kontinuerligt

Gårdspastor: Pehr Hellberg

Barnkördagar för dig som är 6 år och äldre med Maria Nilsson och Maria Säll

Barnkördagar för dig som är 6 år och äldre, tisdag-fredag 26-29 juli kl 16-17.00
med Maria Nilsson och Maria Säll.

Fredag 29 juli 19.00
Barnkörveckans avslutningskonsert i Skeppet

Lördag 30 juli 19.00
Gospelkören ”No Name But Jesus”, Pehr Hellberg

Söndag 31 juli 10.00
Gudstjänst Sång: Gospelkören ”No Name But Jesus”, predikan: Pehr Hellberg

Varje dag vecka 30
Kullaget kl 10.00
Bibeltimma kl 10.00
Sextondraget kl 16.00
Sommarkväll kl 19.00

För dig som är 13 år och uppåt. Sommarpuls träffas kl 16.00 torsdag och lördag och alla kvällar, förutom
söndagar kl 21.00. Allt möjligt händer! Kom!

TiTo för tio- till tolvåringar
För dig som är 10-12 år. Med ledare från Sommarpuls.

×