Kalkonbuffé med dans, söndag eftermiddag på Gullbranngården. 160 personer, inbjudna av Laholms omsorgs-förvaltning, är nu på plats. Ett flertal handikappbussar har lämnat av gäster och gårdens övriga gäster har intagit sin lunch för att packa och resa vidare. Italienskan har varit ett dominerande språk när Katolska kyrkan har haft sin bokning i helgen.

Nu är det full fart i matsalen, trots stora regnmängder utanför knuten. Bäcken har nått gräsmattenivån, tur att det inte är sommar och campingsäsong med barnen springande runt bäckkanten.
×