Historik

Skomakartorpet som köptes in 1960, idag föreståndarbostaden. Vita huset.

Året är 1965 och den gamla restaurangbyggnaden byggs. Bäckasalen rymde 80 personer och cafeét lika många.

Stadsminister, Tage Erlander, var på besök i mitten av 60-talet, här med Erik Lindberg från Värnamo

Lägenhetslängan byggdes 1967. För två år sedan, 2011, helrenoverades alla sex lägenheterna. I bakgrunden skymtar gamla servicebyggnaden till campingen som ersattes 1990 med en ny.

1966 såg stuga 5-8 ut på detta viset.

Hösten 1994 revs gamla restaurangbyggnaden och en ny började byggas. Våren 1995 stod den nya byggnaden klar. På bilden nedan samråder Sune Toftgård med Magnus Bylander om vad som ska göras. I bakgrunden skymtar Åke Roman, den lille mannen som burit så många brickor till disken, ringt i kyrkklockorna till samlingar och varit vaktmästare under många läger.

Här följer lite av Gullbrannagården historia och framväxten de första åren.

Sommaren 1960 inköptes ett skomakartorp av SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Platsen var Gullbranna, 1 mil söder om Halmstad. Behovet av en lägergård hade under flera år vuxit fram. Efter annonsering i Hallandsposten och många svar hade kommit in, blev det skomakartorpet som blev beslutat att inköpa.

Köpesumman var 35 000 kr inklusive inventarier. Byggnaderna utgjordes av boningshus, ladugård och hönshus. Tomtens storlek var 3000 kvadratmeter. Enligt protokoll av den 28 december samma år, beslutades om inköp av 4 500 kvm mark av godsägare Carl Larsson, Lilla Böslid.

I april 1961 inköptes fyra sommarstugor från Sandhults såg i Skårtorp, Kalmar län. Invigning av lägergården hölls den 10 juni 1961 och invigningstalet hölls av Karl-Erik Andersson. Första lägersommaren 1961, hölls sex läger på Gullbrannagården. Omslutningen 1961 för servering och kiosk var 6 562 kronor med en behållning av 1 131 kr.

Under 1961-66 bedrevs läger av olika slag, stugor hyrdes ut, servering och kioskförsäljning fortsatte, men ”stugan var för trång”. Ett större område behövdes. Tanken var att bygg mot väster men den nya dragningen av E6 satte stopp för de planerna. Blickarna riktades österut.  ”Genom förhandlingar med godsägare Carl Larsson fick vi köpa betesmarken och en del av skogsområdet, sammanlagt 51 000 kvm” skriver Erik Lindberg i jubileumsskriften från 1985.

Invigning av en huvudbyggnad och logement ägde rum den 2 juli 1967. Huvudbyggnaden med storkök, matsal för et 80-tal personer och cafeteria frö ett 70-tal samt ett logement med 96 gäster kunde gården ta emot en stor tillströmning av gäster. Under hösten 1967 och våren 1968 fortsatte byggnationen. Kiosk, receptionsbyggnad och toalettanläggning samt tvätt och bastu, allt under ett tak. Därefter ett radhus med sex lägenheter, minigolfbana, lekplats och camping med eluttag för husvagnar.

Gullbranna Kommitténs målsättning var att inte belasta SAU:s centrala kassa. Istället gjordes olika insamlingsprojekt. Ragnar Johansson, John Westlin, Christina Josefsson och Eric Lindberg var ansvariga att sätta projekten i verket. Lotterier, försäljning av Gullbrannapennor, Gullbrannatian, Antikvitetsauktioner, ”timlistor” för insamling av arbetstimmar samlades in samt en insamlingsresa med C.G Hjelm och Eric Lindberg gav ett gott resultat.

”Visst var det kärvt i portgången men ansträngningarna gav frukt, och efterhand fick Gullbranna ett grundmurat gott anseende” Det skriver Eric Lindberg vidare i jubileumsskriften.

Midsommardagen 1972 stod kyrkan klar för invigning. Efter ett flertal år med möte i en tältkyrka, kallt och blåsigt emellanåt, beslutades det om att bygga en kyrka. Samma år uppfördes 10 Västkuststugor av AB Wimo. Tanken var att de skulle användas under semestern till anställda vid företaget och resterande tid på året stå till gårdens förfogande. De köptes efter några år av Gullbrannagården.

Här är sommarens personal 1977. Wimar och Anita Grahn var då föreståndare.

1977

Här nedan följer lite årtal från de senaste drygt 25 åren på vad som har byggts och renoverats på Gullbrannagården. Vår förhoppning är att inom kort uppdatera med lite foto och mer info.

1990-91 servicehus till campingen

1992 byggdes reception och butik

1994 tillbyggnad av entré till kyrkan och Ankaret, Gullbranna Frikyrkoförsamlings lokaler.

1995 invigdes den nya huvudbyggnaden

1999 invigdes Skeppet

2002 Bojen byggdes

2006 Servicehuset på Solängen i tre delar med solpaneler för uppvärmning.

2004-2011 renovering av alla västkuststugor med nya kök, nya toaletter och duschar samt byte av fönster och dörrar mm.

2011 Helrenovering av 6 lägenheter till helt nya fräscha med dusch och toalett
Lägenheter1 lägenhet-höst lägenhet-storstädning lägenhet2

2013 Start av tillbyggnad med dusch och toalett till campingstugorna. Stuga 1 klar juni 2013 och tillbyggnad och renovering fortsätter under hösten och vintern.
Campingstuga - ny-web campingstuga - ny - toalett - web

April 2013 Start av bygget med Bryggan, en ny konsert-och samlingslokal på 600 kvm och invigdes i februari 2014.
Bryggan bryggan-minnesstund-dukning konferens-bryggan bryggan-stolar