Kvällning på gården

Solen har lyst större delen av dagen på Gullbrannagården. Njut av några ytterligare bilder på några konfirmander, tror dom var från Lekeryd. Stig, som är ledare, är iallafall från Tenhult.