Skeppet

Skeppet är Gullbrannagårdens största lokal och har runt 1000 sittplatser. Under vintern används Skeppet till större konferenser och tillställningar. Vi möblerar lokalen efter era behov.