Irma Schultz Keller, Magnus Bodin & Tommie Sewón

Precis klart:

Söndagen den 13 juli på Gullbrannagården.

”Psalmhappening” med Irma Schultz Keller, Magnus Bodin & Tommie Sewón
Foto: Robert Paraniak