Tält 1-2 pers

Veckonr Datum Per natt
1-25 1 jan-22 juni 170 kr
Midsommar 22-25 juni 250 kr
26-27 25 juni – 6 juli 200 kr
27 6- 9 juli 250 kr
28-31 9juli – 6 aug 215 kr
32-52 6aug – 31 dec 170 kr