Tält 1-2 pers

Veckonr Datum Per natt
1-25 1 jan-20 juni 170 kr
Midsommar 21-24 juni 220 kr
26-27 25 juni – 4 juli 200 kr
27 5- 8 juli 255 kr
28-31 9 juli – 5 aug 220 kr
32-52 6 aug – 31 dec 170 kr