Säsongspriser

Plats Pris 2017
Säsongsplats Bäckalyckan   160428-160925 15.900 kr
Säsongsplats Poppelängen inkl. vatten och avlopp   160428-160924 16.900 kr
Vårsäsongsplats   160428-160626 5 800 kr
El 1.75 kr/KWh