Tält 11-15 pers

Veckonr Datum Poppelängen, Bäckalyckan, Sommarängen, Parken Lägergården, Strandplatån
1-25 1 jan-22 juni 705 kr/natt 600 kr/natt
Midsommar 22-25 juni 1 155 kr/natt  990 kr/natt
26-27 25 juni – 6 juli 960 kr/natt  810 kr/natt
27 6 – 9 juli 1 185 kr/natt  1 035 kr/natt
28-31 9 juli – 6 aug 1 125 kr/natt 990 kr/natt
32-52 6aug – 31 dec 705 kr/natt  600 kr/natt