Tält 11-15 pers

Veckonr Datum Poppelängen, Bäckalyckan, Sommarängen, Parken Lägergården, Strandplatån
1-25 1 jan-20 juni 720 kr/natt 570 kr/natt
Midsommar 21-24 juni 1 140 kr/natt  990 kr/natt
26-27 25 juni – 4 juli 975 kr/natt  825 kr/natt
27 5 – 8 juli 1 215 kr/natt  1 050 kr/natt
28-31 9 juli – 5 aug 1 140 kr/natt 990 kr/natt
32-52 6 aug – 31 dec 720 kr/natt  570 kr/natt