Tält 7-10 pers

Veckonr Datum Poppelängen, Bäckalyckan, Sommarängen, Parken  Lägergården, Strandplatån
1-25 1 jan-20 juni 480 kr/natt 380 kr/natt
Midsommar 21-24 juni 760 kr/natt  660 kr/natt
26-27 25 juni – 4 juli 640 kr/natt  550 kr/natt
27 5 – 8 juli 810 kr/natt  700 kr/natt
28-31 9 juli – 5 aug 760 kr/natt  660 kr/natt
32-52 6 aug – 31 dec 480 kr/natt  380 kr/natt