Tält 7-10 pers

Veckonr Datum Poppelängen, Bäckalyckan, Sommarängen, Parken  Lägergården, Strandplatån
1-25 1 jan-22 juni 470 kr/natt 400 kr/natt
Midsommar 22-25 juni 770 kr/natt  660 kr/natt
26-27 25 juni – 6 juli 640 kr/natt  540 kr/natt
27 6 – 9 juli 790 kr/natt  690 kr/natt
28-31 9 juli – 6 aug 750 kr/natt  660 kr/natt
32-52 6 aug – 31 dec 470 kr/natt  400 kr/natt