Lägenhet

Vår-och höstsäsong 1/1-18/6 och 13/8-31/12

Veckonr Per natt
1-24, 33-52 730 kr

Högsäsong

Midsommar, 18-25/6

Veckonr Per natt sönd-torsd 18-22/6 Per natt tors-sönd 22-25/6 Hel period to-sön 22-25/6 Hel vecka
25 820 kr x 4 350 kr 7 700 kr

Vecka 26 och 32, 25/6-2/7 + 6-13/8

Veckonr Natt Hel vecka
26,32 820 kr 5 960 kr

Vecka 27

Veckonr 2-6 juli. Natt sönd-torsd 6-9 juli. GF torsd-sönd 2-9 juli. Hel vecka
27 890 kr 4 350 kr 7 700 kr

Vecka 28-31

Veckonr 9 jul-6 aug. Vecka
28-31 7 300 kr