Besök från Jönköping

En lugn dag med mycket arbete efter helgen. Några stuggäster och campare kom under eftermiddagen samt Henry och Vivi som gästarbetar några dagar. Ett besök av Janolof och Anders från SAM/SAU resulterade i en planering för att förbättra de administrativa rutinerna mellan SAM och gården. Skönt att det är höst och att det finns lite tid till planering.